خوش آمد گویی
 
دبیرستان توحید در جهت ارتقای  IT دبیرستان دست به راه اندازی سایت IT گردید.
با تشکر


 
     
 
   
سخرانی های مدیریت محترم" توجه داشته باشید کیفیت ویدئو به علت مشاهده راحت تر شما پایین آمده است.
 
سخنان کامل مدیریت قسمت اول
سخنان کامل مدیریت در رابطه با سوالات اولیائ محترم

مدرسه هیات امنایی چیست؟! (مخصوصا برای سال اولی ها)
توضیحات توسط مدیرت

آغاز مهر

تبریک سال جدید تحصیلی توسط مدیرت دبیرستان هوشمند هیات امنایی توحید در انجمن IT

 
     
 
   
برگزاری مسابقات PES 2013  از آغاز سال تحصیلی توسط ویدئو پروژکتور
 

بازی های PES درحال برگزاری میباشد

 
     
 
   
لوگو دبیرستان هوشمند توحید
 Design by    Soroush Ashrafi

 
     
 
  حدیث روز
 
  تاریخ و ساعت
Sunday : 29/03/2020

 
  پیام رسان
گیرنده